Komunikaty

Jesteś tu: » Strona startowa » Komunikaty

 

Kalendarz roku szkolnego 2018/2019

 

 

Wrzesień

 • 3 września - rozpoczęcie roku szkolnego
 • 12 września - Rada Pedagogiczna - przedstawienie nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2018/2019
 • 20 września - spotkania z rodzicami uczniów wszystkich klas
 • do 20 września

-          test kompetencji dla klas czwartych  z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego  – PSP nr 2

-          diagnoza wstępna  dla klas pierwszych  – PSP nr 2

 

Październik

 • Rada Pedagogiczna
 • 11 października - akademia okolicznościowa z okazji Święta Komisji Edukacji Narodowej, ślubowanie uczniów klas pierwszych PSP nr 2
 • 17 października - dzień otwarty -  klasy gimnazjalne i klasy 4-8 szkoły podstawowej
 • 19 października – pasowanie na przedszkolaka – PSP nr 2

 

Listopad

 • szkoleniowa Rada Pedagogiczna
 • 9 listopada - akademia okolicznościowa z okazji Święta Niepodległości.
 • 11 listopada – środowiskowa akademia okolicznościowa z okazji Święta Niepodległości.
 • 21 listopada - śródsemestralne spotkanie z rodzicami uczniów wszystkich klas.
 • 28 listopada - dyskoteka andrzejkowa - klasy 4-5  PSP nr 2
 • 29 listopada - dyskoteka andrzejkowa  – klasy gimnazjalne i klasy 6-8 PSP nr 2
 • listopad/grudzień

–        próbny egzamin gimnazjalny dla klas trzecich gimnazjalnych

–        próbny egzamin ósmoklasisty


 

Grudzień

 • 20 - grudnia Jasełka
 • 19 grudnia - dzień otwarty -  klasy gimnazjalne i klasy 4-8 szkoły podstawowej
 • do 21 grudnia - poinformowanie uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanych ocenach niedostatecznych i nagannych ocenach z zachowania
 •  24-31 grudnia - zimowa przerwa świąteczna

 

Styczeń

 • do 8 stycznia - wystawienie ocen śródrocznych i poinformowanie o nich uczniów                  
 • 10 stycznia - klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna PSP nr 2
 • od 14 stycznia do 27 stycznia  – ferie zimowe
 • 29 stycznia – śródroczne spotkania z rodzicami uczniów wszystkich  klas
 • 30 stycznia - choinka noworoczna – klasy 0-5 PSP nr 2
 • 31 stycznia - choinka noworoczna -  klasy gimnazjalne i klasy 6-8 PSP nr 2

 

Luty

 • 7 lutego plenarne posiedzenie Rady Pedagogicznej
 • Walentynki
 • szkoleniowa Rada Pedagogiczna
 • próbny egzamin gimnazjalny dla klas trzecich gimnazjalnych
 • próbny egzamin ósmoklasisty
 • Dzień Języków Obcych

Marzec

 • Tydzień Kultury Języka Polskiego - PSP nr 2
 • 7 – 9 marca - rekolekcje wielkopostne PSP nr 2
 • Święto liczby PI
 • 20 marca - dzień otwarty -  klasy gimnazjalne i klasy siódme
 • 21 marca - Dzień Ziemi - PSP nr 2
 • 27-29 marca – rekolekcje wielkopostne
 • Szkolny konkurs ortograficzny - PSP nr 2
 • Konkurs matematyczny „Kangur”  

 

 

Kwiecień

 • 10-11-12 kwietnia - egzamin gimnazjalny dla klas trzecich gimnazjalnych 
 • 15-16-17 kwietnia - egzamin ósmoklasisty 
 • od 18 marca do 23 kwietnia - wiosenna przerwa świąteczna
 • 25 kwietnia - śródsemestralne spotkanie z rodzicami uczniów wszystkich klas
 • 30 kwietnia - akademia okolicznościowa z okazji uchwalenia Konstytucji 3-go Maja - PSP nr2

 

Maj

 • 2 maja -  dzień wolny od zajęć dydaktycznych
 • 4 maja -  dzień wolny od zajęć dydaktycznych
 • 9 - 11 maja - obchody Dni Europejskich 
 • 8- 9 – 10 maja - próbny egzamin dla klas siódmych PSP nr 2
 • 23 maja – spotkanie z rodzicami uczniów wszystkich klas
 • 24 maja – Dzień Matki – PSP nr 2
 • test kompetencji dla klas czwartych  z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego  – PSP nr 2
 • test kompetencji uczniów klas trzecich  - PSP nr 2
 • szkoleniowa Rada Pedagogiczna

 

Czerwiec

 • 3 czerwca - Dzień Dziecka - szkolny dzień sportu 
 • do 12 czerwca - wystawienie ocen rocznych i poinformowanie uczniów o  ocenach klasyfikacyjnych z poszczególnych przedmiotów oraz ocenach  zachowania
 • wycieczki szkolne  
 • 14 czerwca - klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna PSP nr 2
 • 18 czerwca – pożegnanie  uczniów klas III gimnazjum  i  klas ósmych szkoły podstawowej
 • 19 czerwca  – Zakończenie roku szkolnego
 •  Plenarna Rada Pedagogiczna