Gra terenowa - Zaginiony rozkaz Piłsudskiego

Jesteś tu: » Strona startowa » Ostatni rok szkolny:( » Gra terenowa - Zaginiony rozkaz Piłsudskiego

        10 października 2018 roku została przeprowadzona gra terenowa. Organizatorem gry terenowej była 6 Konecka Drużyna Harcerska „Wilki” działająca w Hufcu Końskie pod opieką nauczycieli Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Stąporkowie z oddziałami gimnazjum. Wielką pomocą służyły harcerki Gosia, Eliza i Oliwka - uczennice klasy VIII a, które działają w 32 KDW "Lamus" im. hm. Tomasza Ferdyna.  Gra skierowana była do uczniów klas IV – VIII oraz klas III gimnazjum naszej szkoły. Tematyka gry nawiązywała do okresu zaborów i walki o niepodległość Polski w związku z obchodami 100 – lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Uczestnicy gry – uczniowie, podzieleni na drużyny (poszczególne oddziały klasowe), pokonywały trasę pod opieką nauczyciela. Na punkcie startowym – pod szkołą, został odczytany list Piłsudskiego do młodych i dzielnych żołnierzy. Z listu dowiedzieli się oni, że do miast i miasteczek rozesłane zostały rozkazy zawierające informacje o terminach i działaniach, jakie trzeba podjąć w celu odzyskania niepodległości. Niestety szpiedzy przejęli rozkaz. Zadaniem uczestników gry było odzyskanie fragmentów zaszyfrowanego rozkazu i przekazanie odpowiednim osobom. Za wykonanie zadania na punkcie drużyna otrzymywała zaszyfrowany fragment rozkazu. Po każdym wykonanym zadaniu szpiedzy przyznawali drużynie punkty od 1 do 3 w zależności od stopnia poprawności wykonanego zadania oraz dodatkowe punkty od 0 do 2 za zaangażowanie, pomysłowość i pracę zespołową. Punkty zostaną zsumowane i spośród uczestników zostanie wyłoniona zwycięska drużyna w dwóch kategoriach – klasy IV - VI i klasy VII, VIII  oraz III gimnazjum. Podsumowanie gry nastąpi podczas akademii szkolnej z okazji święta odzyskania niepodległości. Zakończenie gry nastąpiło na placu przed Domem Kultury, gdzie odtańczony został uroczysty polonez z udziałem uczestników gry, Pani Dyrektor Joanny Bernat, nauczycieli i rodziców, którzy pomagali w zorganizowaniu gry terenowej

Galerie