Wolontariat

Jesteś tu: » Strona startowa » Wolontariat

Plan pracy

SZKOLNEGO KLUBU WOLONTARIATU

PSP nr 2 w Stąporkowie

Postanowienia ogólne

 1. Wolontariat - to bezpłatne, świadome i dobrowolne działanie na rzecz innych, wykraczające poza więzi rodzinno- koleżeńsko- przyjacielskie.
 2. Wolontariusz - osoba pracująca na zasadzie wolontariatu. Wolontariuszem może być każdy, w każdej dziedzinie życia społecznego, wszędzie tam, gdzie taka pomoc jest potrzebna.
 3. Klub wolontariatu skierowany jest do ludzi młodych, którzy chcą pomagać innym, reagować czynnie na potrzeby środowiska, inicjować działania w środowisku lokalnym, wspomagać różnego typu inicjatywy charytatywne i kulturalne.

Struktura klubu wolontariusza

 1. Na czele klubu wolontariusza stoją opiekunowie koła wolontariatu (Jarosław Kowalczyk, Marzanna Błońska, Małgorzata Stradomska, Maria Wiśniewska, Dorota Gorgoń, Artur Gąszcz, Mariola Szocińska, Jolanta Bała, Urszula Kalińska)
 2. Spośród wolontariuszy wybierani są liderzy, którzy reprezentują dany poziom klas

OBSZARY DZIAŁANIA

 1. Aktywność wolontariuszy ukierunkowana jest na dwa zasadnicze obszary: środowisko szkolne i środowisko pozaszkolne.

 

Teren szkoły:

 

 • pomoc w lekcjach uczniom słabszym,
 • zbiórki zabawek, słodyczy, odzieży, środków czystości itp.,
 • akcje tematyczne np. światowy dzień wolontariatu,
 • akcje charytatywne np. przeprowadzenie zbiórek pieniężnych w ramach zaistniałych potrzeb

 

Instytucje, ośrodki:

 • Ośrodek Markot
 • Zespół Szkół Specjalnych przy Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze
 • Przedszkola
 • MOPS
 • WPPDiR

 

Podsumowanie działań

 1. Każda przeprowadzona akcja jest zakończona protokołem i dokumentami potwierdzającymi jej efekty (dowód wpłaty, spis zebranych artykułów, protokół przekazania itp.)
 2. Ogłoszenia o akcjach są przekazywane w formie komunikatów, plakatów, informacji na stronie internetowej szkoły.
 3. Na zakończenie każdej akcji jest przekazywana dokumentacja do zamieszczenia na stronie internetowej szkoły.
 4. Na zakończenie każdego półrocza dokonywane jest podsumowanie wkładu pracy
  i zaangażowania każdego wolontariusza. Wolontariusze wyróżniający się swoimi działaniami nagradzani są uwagami pozytywnymi do zachowania.

Zadania

Termin realizacji

Odpowiedzialni

 1. Zebranie chętnych uczniów.

 

wrzesień

 

Opiekunowie Klubu

 

 1. Rozpoczęcie akcji „GROSIK DLA DZIECI”.
 2. Zbiórka zniczy.
 3. Pomoc w uporządkowaniu opuszczonych grobów na cmentarzu parafialnym
  i zapalenie zniczy.
 4. Zapoznanie uczniów
   z ideą wolontariatu.
 5. Zorganizowanie konkursu na nazwę i logo klubu.

październik

 

 

 

Jarosław Kowalczyk

 

 

 

 

Wychowawcy

 

Jarosław Kowalczyk

 1. Przeprowadzenie akcji „Cała Polska czyta dzieciom” – czytanie bajek w przedszkolu.
 2. Zakończenie akcji „Grosik dla dzieci”.
 3. Zbiórka żywności na terenie szkoły
  i przekazanie ich
  w formie paczek dla najbiedniejszych dzieci.
 4. Przygotowanie gazetki
  z okazji Światowego Dnia Wolontariusza.

listopad/grudzień

Mariola Szocińska, Marzanna Błońska

 

 

Jarosław Kowalczyk

 

Małgorzata Stradomska, Jolanta Bała, Urszula Kalińska

 

 

 

Małgorzata Stradomska

 1. Zbiórka zabawek dla podopiecznych Ośrodka Markot.

 

 

styczeń/luty

Artur Gąszcz

 1. Akcja ,,Świąteczna Kartka”- słodki poczęstunek dla Markotu w Stąporkowie (zbiórka czekolad).

 

marzec/kwiecień

Maria Wiśniewska, Dorota Gorgoń

 1. Sprzedaż ciasta w trakcie dyskotek szkolnych.

cały rok szkolny

Opiekunowie

 1. Podsumowanie pracy
  w bieżącym roku szkolnym.

maj/czerwiec

Opiekunowie, Członkowie

 

Plan Szkolnego Klubu Wolontariatu jest planem otwartym, dodatkowe akcje będą przeprowadzane w miarę potrzeb.


Pliki do pobrania